ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ Myeyelashstore.com! Myeyelashstore LASHES, Inc (“ Myeyelashstore” ឬ“ Company”) គឺជាប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រ www.myeyelashstore.com ។

តាមរយៈការចូលមើលរឺប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអានយល់និងយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ (“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ” ទាំងនេះ) ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះទេអ្នកមិនគួរប្រើឬចូលមើលគេហទំព័រនេះទេ។ Myeyelashstore.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះគ្រប់ពេលដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រកាសនេះ។ អ្នកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះរាល់ពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រពីព្រោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរនឹងបង្កើតការទទួលយករបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ។ កិច្ចព្រមព្រៀងចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះឯកសារ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីភាពស្មោះត្រង់ ("លក្ខខណ្ឌកម្មវិធីស្មោះត្រង់") និង Myeyelashstore.com គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព ("គោលនយោបាយភាពឯកជន") ដែលត្រូវបានបញ្ចូលនៅទីនេះ។

យើងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមិនមានលទ្ធភាពមិនអាចផ្ទេរបាននិងមិនផ្តាច់មុខដើម្បីចូលប្រើនិងប្រើគេហទំព័រនេះ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសំរេចចិត្តជាឯកច្ឆ័ន្ទរបស់យើងនិងដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នកដើម្បីកែប្រែផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមាននៅលើវែបសាយត៍និងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្អាកឬបញ្ឈប់ទិដ្ឋភាពណាមួយនៃវែបសាយហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬភាគីទីបីឡើយ។ សម្រាប់ការធ្វើដូច្នេះ។ យើងក៏អាចដាក់វិន័យនិងដែនកំណត់លើការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍រឺរឹតបណ្តឹងការចូលប្រើរបស់អ្នកផ្នែកឬទាំងអស់នៃវែបសាយដោយគ្មានការជូនដំណឹងឬការពិន័យ។ ការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍របស់អ្នកនឹងក្លាយជាការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នក។

 

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

អ្នកអាចប្រើវែបសាយត៍នេះសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទាល់ដែលមិនមែនពាណិជ្ជកម្មហើយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់របស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងការចម្លងការបង្ហោះឬប្រកាសព័ត៌មានទៅវែបសាយនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកនៃការទំនាក់ទំនងបែបនេះ។ រាល់ការប្រើវែបសាយត៍ផ្សេងទៀតតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Myeyelashstore.com ។ អ្នកមិនអាចចម្លងកែប្រែឬចែកចាយមាតិកានៃតំបន់បណ្តាញនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Myeyelashstore.com ។ អ្នកមិនអាចកែសម្រួលបោះពុម្ភផ្សាយបញ្ជូនចូលរួមក្នុងការផ្ទេរលក់បង្កើតការងារដេរីវេពីឬតាមរបៀបណាមួយក្នុងការទាញយកមាតិកាណាដែលបានរកឃើញនៅលើវែបសាយទាំងមូលឬមួយផ្នែក។

យើងតម្រូវឱ្យសមាជិកទាំងអស់ (ដូចបានកំណត់ដូចខាងក្រោមនៅក្នុងផ្នែក 4 នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ) ដើម្បីយល់ព្រមមិនឱ្យប្រើវែបសាយត៍ហើយជាពិសេសហាមឃាត់ការប្រើវែបសាយត៍ណាមួយចំពោះគោលបំណងដូចខាងក្រោម:

  • ការសរសេរការទំនាក់ទំនងឬការបញ្ជូនសម្ភារៈណាដែលបំពានលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសាធារណៈឬសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយ។
  • ប្រកាសពត៌មានណាដែលមិនពិត, មិនត្រឹមត្រូវឬមិនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក;
  • ចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តិដែលបង្កើតបានជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌឬផ្តល់ឱ្យនូវការទទួលខុសត្រូវស៊ីវិលឬបើមិនធ្វើតាមច្បាប់ឬបទបញ្ជាណាមួយក៏ដោយ។
  • ព្យាយាមចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងវិធីណាមួយជាមួយវែបសាយត៍ឬសុវត្ថិភាពបណ្តាញរបស់ Myeyelashstore.com ឬប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់បណ្តាញដើម្បីទទួលបានការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀត។ និង
  • ការប្រើប្រាស់វែបសាយដើម្បីទម្លាក់ទំនិញនាវាទៅឱ្យភាគីទីបី

 

ពាណិជ្ជសញ្ញា

រាល់ពាណិជ្ជសញ្ញាសញ្ញាសេវាកម្មនិងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ Myeyelashstore.comlash.com ដែលបានប្រើនៅក្នុងគេហទំព័រគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាឬពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Myeyelashstore.com Lashes ។

 

ចុះឈ្មោះនិងពាក្យសម្ងាត់

ដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្មមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រអ្នកនឹងតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់។ ព័ត៌មានទាំងអស់អំពីអ្នកត្រូវតែមានភាពត្រឹមត្រូវហើយអ្នកមិនអាចប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយឬមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីលាក់អត្តសញ្ញាណពិតរបស់អ្នក។ រាល់ពាក្យសម្ងាត់ដែលបានផ្តល់ត្រូវរក្សាទុកគ្រប់ពេល។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពនៃពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកហើយនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការប្រើណាមួយឬការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីវែបសាយក្រោមពាក្យសម្ងាត់បែបនេះ។ យើងអាចផ្អាកឬបញ្ឈប់ការចូលរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹង។ ដើម្បីយល់អំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីអ្នកសូមអានរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព.

 

ការចុះឈ្មោះ ELITE

Myeyelashstore.com ផ្តល់ជូននូវការជាវ ELITE ចំនួនពីរប្រភេទគឺប្រចាំខែ (គិតលុយប្រចាំខែ) និងការជាវប្រចាំឆ្នាំ។ សូមកត់សម្គាល់ការទិញឬការជាវឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចមិនត្រូវបានអនុវត្ត / ទទួលបានពិន្ទុស្មោះត្រង់ទេហើយមិនអាចត្រូវបានផ្សំជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតឡើយ។ 

 

លក្ខន្តិកៈកែលំអដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ដោយគោរព Myeyelashstore.com ការជាវវរជនអភិជនដើម្បីបន្តជាថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកយល់ព្រមថា Myeyelashstore.com អាចបញ្ជូនការគិតថ្លៃតាមកាលកំណត់ (ឧទាហរណ៍ប្រចាំខែ) ចំពោះវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបន្ថែមពីអ្នករហូតដល់អ្នកផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុនថាអ្នកចង់បញ្ចប់ការអនុញ្ញាតនេះ។ ឬដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រទូទាត់របស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមថាការជូនដំណឹងបែបនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការគិតថ្លៃដែលបានដាក់នៅមុន Myeyelashstore.com អាចអនុវត្តបានឡើយ។

 

ELITE ការចុះឈ្មោះប្រចាំខែ

តាមរយៈការទិញការជាវប្រចាំខែវរជនអ្នកយល់ព្រមនិងទទួលស្គាល់ថាការជាវរបស់អ្នកមានថ្លៃទូទាត់ដំបូងនិងកើតឡើងម្តងទៀតក្នុងអត្រាការជាវនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការគិតថ្លៃកើតឡើងមុនការលុបចោលរួមទាំងថ្លៃសេវាដែលអនុវត្តដោយ Myeyelashstore.com បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃកាតទូទាត់របស់អ្នក។

 

លក្ខខណ្ឌអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចប្រចាំខែ

ការចុះឈ្មោះ Elite របស់អ្នកនឹងត្រូវបានបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់រយៈពេលប្រចាំខែហើយវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់រយៈពេលប្រចាំខែនីមួយៗនៅក្នុងអត្រាជាវបច្ចុប្បន្ន - បច្ចុប្បន្នរហូតដល់អ្នកលុបចោលការបន្តការជាវប្រចាំខែរបស់អ្នក។

 

គោលនយោបាយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះប្រចាំខែ

ដើម្បីបោះបង់ការជាវប្រចាំខែរបស់ ELITE របស់អ្នកនៅពេលណាមួយអ្នកអាច (i) ចូលគណនីរបស់អ្នកហើយធ្វើតាមនីតិវិធីលុបចោលនៅទីនោះ (ii) ផ្ញើសារមកយើងនៅ info@myeyelashstore.com ហើយយើងនឹងធ្វើវាសម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបោះបង់អ្នកអាចប្រើការជាវរបស់អ្នករហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលនៃការជាវបន្ទាប់របស់អ្នក។

 

ELITE ការចុះឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំ

តាមរយៈការទិញការជាវប្រចាំឆ្នាំអ្នកយល់ព្រមនិងទទួលស្គាល់ថាការជាវរបស់អ្នកមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ការបង់ប្រាក់ជាមុនសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំនៃសេវាកម្មនិងថ្លៃបន្តការជាវប្រចាំឆ្នាំឡើងវិញនៅអត្រាការជាវប្រចាំឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតថ្លៃឡើងវិញទាំងអស់មុនពេល ដើម្បីលុបចោលរួមទាំងការគិតថ្លៃដែលអនុវត្តដោយ Myeyelashstore.com បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃកាតទូទាត់របស់អ្នក។

 

លក្ខន្តិកៈសំណង់ប្រចាំឆ្នាំអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិច

នៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលជាវប្រចាំឆ្នាំ Elite subscription elite នឹងត្រូវបានពន្យារដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតហើយវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើថ្លៃបន្តនៃការជាវប្រចាំប្រចាំឆ្នាំរបស់វរជននៅអត្រាជាវប្រចាំបច្ចុប្បន្ននៃវរជនរហូតដល់អ្នកបោះបង់ចោល។ ការបន្តការធ្វើបរិវិសកម្មប្រចាំឆ្នាំវរជន។

 

គោលនយោបាយនៃការបោះផ្សាយសម្រាប់ ELITE ការចុះឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំ RENEWALS

អ្នកអាចបោះបង់ការជាវប្រចាំឆ្នាំ Elite ប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងខែដំបូងនៃការជាវ។ ដើម្បីលុបចោលការបន្តការជាវប្រចាំឆ្នាំរបស់វរជនរបស់អ្នកសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់នៅពេលណាមួយបន្ទាប់ពីអ្នកត្រូវបានគេគិតប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់អ្នកអាច (i) ចូលទៅគណនីរបស់អ្នកហើយធ្វើតាមនីតិវិធីលុបចោលនៅទីនោះ (ii) ផ្ញើសារមកយើងនៅ info@myeyelashstore.com ហើយយើងនឹងធ្វើវាសម្រាប់អ្នក។

 

ការត្រឡប់និងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ការជាវផលិតផលអេឡិកត្រូនិក

រាល់ផលិតផលទាំងអស់ដែលបានទិញនៅក្រោមការជាវវរជនគឺជាកម្មវត្ថុនៃគោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូរនិងផ្លាស់ប្តូរ Myeyelashstore.com ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់សងប្រាក់វិញសូមទាក់ទងមកយើងដើម្បីទទួលបានអាសយដ្ឋានសងប្រាក់វិញ។

អតិថិជននឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ម្តងសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូន (នេះរួមបញ្ចូលទាំងការត្រឡប់មកវិញ); គ្មានការស្តារឡើងវិញដែលនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់សម្រាប់អតិថិជនសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៃផលិតផលនេះ។

កម្មវិធី AUTO-RENEW:

ដោយយល់ព្រមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបំពេញការផ្គត់ផ្គង់រោមភ្នែករបស់អ្នកអ្នកយល់ព្រមនិងទទួលស្គាល់ថាការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីមានការគិតថ្លៃទូទាត់ដំបូងនិងកើតឡើងដដែលៗតាមប្រេកង់ដែលបានជ្រើសរើស (ការបង្កើនចំនួន 1/3/6 ខែ) នៅពេលអ្នកបានចុះហត្ថលេខា ចំនួនទឹកប្រាក់នៃតម្លៃលក់រាយបច្ចុប្បន្ននៃផលិតផលដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នកត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រហើយអ្នកទទួលយកការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការគិតថ្លៃឡើងវិញទាំងអស់មុនពេលការលុបចោលរួមទាំងការគិតថ្លៃណាមួយដែលត្រូវបានដំណើរការដោយ Myeyelashstore.com បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃកាតទូទាត់របស់អ្នក។ សូមកត់សម្គាល់ការទិញកម្មវិធីបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនពិន្ទុស្មោះត្រង់ទេហើយមិនអាចត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃឬការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងទៀតឡើយ

 

លក្ខខណ្ឌ AUTO-RENEW DELIVERY

ផលិតផលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមប្រេកង់ដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នក (ឧទាហរណ៍រៀងរាល់ 3 ខែ) ហើយវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើ 1st នៃខែដែលការដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នៃ តម្លៃលក់រាយពេលនោះសំរាប់ផលិតផលនៅលើវែបសាយត៍រហូតទាល់តែអ្នកបោះបង់ចោលការផ្តល់ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នក។

 

គោលនយោបាយសំរាប់កម្មវិធី AUTO-RENEW /

ដើម្បីលុបចោលការបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយអ្នកអាច (i) ចូលទៅគណនីរបស់អ្នកហើយធ្វើតាមនីតិវិធីនៃការលុបចោលនៅទីនោះ (ii) ផ្ញើសារមកយើងនៅ info@myeyelashstore.com ហើយយើងនឹងធ្វើវាសម្រាប់អ្នក។

ការទូទាត់និងការផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ផលិតផលរថយន្ត AUTO-RENEW

រាល់ផលិតផលទាំងអស់ដែលបានទិញនៅក្រោមការជាវស្វ័យប្រវត្តិកម្មស្វ័យប្រវត្តិគឺជាកម្មវត្ថុនៃគោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូរនិងផ្លាស់ប្តូរ Myeyelashstore.com ។

 

លក្ខខណ្ឌបន្ថែមនិងលក្ខខ័ណ្ឌ

អ្នកយល់ព្រមថាលក្ខខណ្ឌបន្ថែមអាចអនុវត្តចំពោះផលិតផលជាក់លាក់ការបញ្ជាទិញឬការប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃវែបសាយត៍រួមទាំងការបញ្ជាទិញគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន, ត្រឡប់គោលនយោបាយនិងកម្មវិធីរង្វាន់ភាពជាសមាជិក (រួមទាំង លក្ខខណ្ឌកម្មវិធីភាពស្មោះត្រង់) ("លក្ខខណ្ឌបន្ថែម") ដែលលក្ខខណ្ឌបន្ថែមត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយយោង។ ប្រសិនបើមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមលក្ខខណ្ឌបន្ថែមនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យ។

 

ការពារការក្លែងបន្លំ

ជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីនៃការបញ្ជាទិញយើងអាចពិនិត្យមើលការបញ្ជាទិញដែលបានទទួលពីការក្លែងបន្លំឬប្រភេទខុសច្បាប់ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេដមិនដំណើរការតាមលំដាប់ដោយសង្ស័យថាមានការក្លែងបន្លំឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬខុសច្បាប់។ ប្រសិនបើយើងសង្ស័យពីការក្លែងបន្លំសកម្មភាពគ្មានការអនុញ្ញាតឬខុសច្បាប់យើងអាចបដិសេធការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកឬយើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមលេខទូរស័ព្ទឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលអ្នកបានផ្តល់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលនូវគណនីណាមួយរឺបដិសេធមិនឱ្យបញ្ជូនទៅកាន់អាស័យដ្ឋានមួយចំនួនដោយសារតែមានការក្លែងបន្លំឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬខុសច្បាប់។ យើងចាត់វិធានការទាំងនេះដើម្បីការពារអតិថិជនរបស់យើងក៏ដូចជាខ្លួនយើងពីការក្លែងបន្លំឬសកម្មភាពដែលគ្មានការអនុញ្ញាតិឬខុសច្បាប់។

 

ការជួញដូរ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដែលអាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រ (ការទិញនីមួយៗ“ ប្រតិបត្តិការ”) អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់នូវព័ត៌មានជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នករួមមានដោយគ្មានការកំណត់ចំនួនកាតឥណទានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។ នៃកាតឥណទានអាសយដ្ឋានវិក័យប័ត្ររបស់អ្នកនិងព័ត៌មានដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។ អ្នកតំណាងនិងធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានឬវិធីសាស្រ្តទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការណាមួយ។ តាមរយៈការបញ្ជូនព័ត៌មានបែបនេះអ្នកផ្តល់សិទ្ធិដល់ Myeyelashstore.com នូវសិទ្ធិក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានបែបនេះដល់ភាគីទីបីក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការដែលផ្តួចផ្តើមដោយអ្នកឬក្នុងនាមអ្នក។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអាចត្រូវបានទាមទារមុនពេលការទទួលស្គាល់ឬបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការណាមួយ។

ការពិពណ៌នារូបភាពរូបភាពសេចក្តីយោងលក្ខណៈពិសេសមាតិកាព័ត៌មានលម្អិតផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលបានពណ៌នាឬបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះអាចមានការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ មានទម្ងន់ជាក់លាក់វិធានការនិងការពិពណ៌នាផ្សេងទៀតមានប្រហាក់ប្រហែលនិងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះ។

ការដាក់បញ្ចូលផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះមិនបញ្ជាក់ឬធានាថាផលិតផលឬសេវាកម្មទាំងនេះនឹងអាចរកបានទេ។ វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការបញ្ជាក់និងគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋ, រដ្ឋ, សហព័ន្ធនិងអន្ដរជាតិដែលអាចអនុវត្តបាន (រួមទាំងតម្រូវការអាយុអប្បបរមា) ទាក់ទងនឹងការទទួលការកាន់កាប់ការប្រើប្រាស់និងការលក់វត្ថុដែលបានទិញពីគេហទំព័រនេះ។

តាមរយៈការបញ្ជាទិញអ្នកតំណាងឱ្យផលិតផលដែលបានបញ្ជាទិញនឹងត្រូវបានប្រើតែក្នុងលក្ខណៈស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ។ Myeyelashstore.com រក្សាសិទ្ធិដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដើម្បីធ្វើអ្វីមួយឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

(i) កំណត់បរិមាណដែលអាចប្រើបានឬបញ្ឈប់ផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយ 
(ii) ដាក់លក្ខខណ្ឌលើការគោរពចំពោះប័ណ្ណណាមួយលេខកូដប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយឬការផ្សព្វផ្សាយស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត 
(iii) រារាំងអ្នកប្រើណាមួយពីការធ្វើឬការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការណាមួយឬទាំងអស់ឬ 
(iv) បដិសេធមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ណាដែលមានផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយឡើយ។

អ្នកយល់ព្រមថាដោយដាក់ការបញ្ជាទិញនៅលើគេហទំព័រអ្នកនឹងត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ Myeyelashstore.com ហើយយល់ព្រមបង់ថ្លៃរាល់ការគិតថ្លៃដែលអាចកើតឡើងដោយអ្នកឬក្នុងនាមអ្នកតាមរយៈវែបសាយតាមតម្លៃជាធរមាន។ នៅពេលដែលការចោទប្រកាន់បែបនេះកើតឡើងរួមទាំងថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងដោះស្រាយដោយមិនកំណត់។ លើសពីនេះទៀតអ្នកនៅតែទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធណាមួយដែលអាចអនុវត្តចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។

 

ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល; ដែនកំណត់លើគុណភាព

មិនរាប់បញ្ចូលរាល់ខ្លឹមសារដែលអាចដាក់ជូនដោយសមាជិកម្តងម្កាលនោះយើងខិតខំដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានបំពេញហើយអាចទុកចិត្តបាន។ ព័ត៌មានមួយចំនួនអាចមានកំហុសការកំណត់តម្លៃកំហុសអក្សរនិងកំហុសឆ្គងផ្សេងទៀតឬភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចកែតម្រូវដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវ។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់បរិមាណដែលបានទិញដោយសមាជិកនិងដើម្បីកែប្រែផ្អាកឬបញ្ឈប់ព្រឹត្តិការណ៍ឬការផ្តល់ជូនពិសេសគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹង (រាប់បញ្ចូលទាំងការបញ្ជាទិញឬទទួលការបញ្ជាទិញ) ។ យើងមិនធានាថាផលិតផលទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនឹងអាចរកបានទេ។

 

សិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិ

អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាខ្លឹមសារ (ក្រៅពីមាតិកាដែលអាចត្រូវបានផ្ញើដោយសមាជិក) វត្ថុធាតុដើមអត្ថបទរូបភាពវីដេអូក្រាហ្វិចពាណិជ្ជសញ្ញានិមិត្តសញ្ញារូបសញ្ញាប៊ូតុងតន្រ្តីកម្មវិធីនិងធាតុផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័រគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Myeyelashstore.com ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងនិងត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិពាណិជ្ជសញ្ញានិង / ឬសិទ្ធិនិងច្បាប់ដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត។ អ្នកយល់ព្រមមិនលក់អាជ្ញាប័ណ្ណជួលជួលចែកចាយចម្លងផលិតចម្លងការបង្ហាញជាសាធារណៈការសម្តែងជាសាធារណៈបោះពុម្ពផ្សាយកែសំរួលកែប្រែរឺបង្កើតស្នាដៃចំលងចេញពីខ្លឹមសារឬសំភារៈណាមួយនៅលើគេហទំព័រ។ ឡូហ្គូរបស់ Myeyelashstore.com ទាំងអស់ (ឌីសាញឌីឌីរចនាឌីហ្សាញរចនា Myeyelashstore.com) ហ្វ្លុយអូអិលអិលអិហ្វអិនអិនអិមអិនអិមផ្លេសត្រូវបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជសញ្ញារបស់មីយែលស្តាស្តារអិន។ អេ។ Myeyelashstore.com, Inc។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ លើកលែងតែមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយត្រូវបានផ្តល់ជូនលោកអ្នកទេហើយគ្មានសិទ្ធិណាមួយត្រូវបានបង្ហាញដោយគុណប្រយោជន៍នៃការចូលប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនោះទេ។ សិទ្ធិទាំងអស់មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយគេហទំព័រ Myeyelashstore.com ។

 

ការបដិសេធជាទូទៅ

អ្នកទទួលខុសត្រូវរាល់ការទទួលខុសត្រូវនិងហានិភ័យទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ តំបន់បណ្តាញនិងមាតិកាទាំងអស់ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតស្តីពីឬអាចទទួលយកបានពីឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះឬគេហទំព័រដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់“ អេសអេស” និង“ អាចទទួលបាន” មូលដ្ឋានគ្រឹះដោយគ្មានការធានារបស់ណាមួយ, ការជឿជាក់ឬការអនុវត្តន៍។ , រួមបញ្ចូលតែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការធានាដែលបានអនុវត្តនៃការប្រកបដោយឧត្តមភាព, សមិទ្ធិផលសម្រាប់គោលបំណងជាលក្ខណៈបុគ្គល, មិនមានការចាប់អារម្មណ៍, សន្តិសុខឬភាពត្រឹមត្រូវ។ ជាពិសេស, ប៉ុន្តែដោយគ្មានដែនកំណត់, Myeyelashstore.com មិនត្រូវបានធានាថា: (1) ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះគឺត្រឹមត្រូវ, ត្រឹមត្រូវឬអាចជឿទុកចិត្តបាន; (២) មុខងារដែលត្រូវបានកំណត់នៅលើគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ឬដោយឥតគិតថ្លៃ។ ឬ (៣) និយមន័យនឹងត្រូវបានកែលម្អរឺគេហទំព័រនេះរឺក៏អ្នកផ្តល់សេវាដែលផ្តល់ជូនពួកគេដោយឥតគិតថ្លៃរឺដោយមានការប្រព្រឹត្តខ្ពស់។ Myeyelashstore.com មិនធានានូវការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័រដែលមិនមែនជាគេហទំព័រម៉ៃសាយឡេសស្តារដែលអ្នកអាចត្រូវបានដឹកនាំឬភ្ជាប់ពីគេហទំព័រនេះឡើយ។ តំណខ្ពស់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកហើយ Myeyelashstore.com មិនមានការបង្ហាញឬការធានាទាក់ទងទៅនឹងភាពត្រឹមត្រូវភាពអាចរកបានភាពសមរម្យឬសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងគេហទំព័រដែលមិនមែនជាគេហទំព័រ Meyeyashstore.com ។ Myeyelashstore.com មិនគាំទ្រធានាឬធានាផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូនឬផ្តល់ជូនឬក្នុងនាមភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័រ។

 

ការបដិសេធ - គ្មានដំបូន្មានអាជីពទេ

ព័ត៌មានណាដែលផ្តល់ដោយយើងទាក់ទងនឹងផលិតផលឬផលិតផលផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ការពិពណ៌នាផលិតផលឬការណែនាំ) គឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មាន។ អ្នកមិនគួរចាត់វិធានការណាមួយដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រនោះទេ។ ការប្រើគេហទំព័រនេះមិនមានន័យថាជំនួសឱ្យដំបូន្មានវិជ្ជាជីវៈទេ។ អ្នកគួរតែអាននិងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមស្លាកផលិតផលទាំងអស់ការវេចខ្ចប់វេចខ្ចប់និងការណែនាំព្រមទាំងការណែនាំរបស់អ្នកផលិតនិងការព្រមាននិងស្វែងរកការណែនាំជំនាញវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យនៅពេលដែលសមរម្យ។

 

អាករ

តម្លៃសរុបរបស់អ្នកនឹងរួមបញ្ចូលតម្លៃនៃផលិតផលបូកនឹងពន្ធលក់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ ពន្ធលើការលក់របស់រដ្ឋនិងក្នុងស្រុកត្រូវបានផ្អែកលើអាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូននិងអត្រាពន្ធលើការលក់នៅពេលដែលអ្នកទិញផលិតផល។ យើងនឹងគិតប្រាក់ពន្ធតែនៅក្នុងរដ្ឋដែលទំនិញដែលបានលក់តាមអ៊ីធើណេតគឺត្រូវជាប់ពន្ធ។

 

ផ្តល់សំណងចំពោះការខូចខាត

អ្នកយល់ព្រមសងសោហ៊ុយកាន់កាប់និងការពារ Myeyelashstore.com មាតាឬបិតារបស់ខ្លួនបណ្តាញសាខានិងសាខាព្រមទាំងមន្រ្តីនាយកនិយោជិតភ្នាក់ងារនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពីការទទួលខុសត្រូវបំណុលការខូចខាតការចំណាយនិងការចំណាយណាមួយ។ មេធាវីការពារក្តីរួមទាំងកម្រៃមេធាវីក្នុងវិធីណាមួយដែលកើតឡើងពីឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់របស់អ្នកនៃគេហទំព័រការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬគោលនយោបាយភាពឯកជនមាតិកាប្រមាថមើលងាយឬរំលោភបំពានដែលបានដាក់នៅលើគេហទំព័រដោយអ្នកឬការរំលោភលើច្បាប់ឬ សិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី។

 

កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវ

លើកលែងនៅក្នុងករណីនៃការទទួលខុសត្រូវដោយស្មោះត្រង់និងការទទួលយកនៅលើផ្នែកនៃ Myeyelashstore.com, មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលត្រូវផ្ញើ Myeyelashstore.com, ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន, សហគ្រាស, ភ្នាក់ងារ, ភ្នាក់ងារឬភ្នាក់ងារណាមួយ, ភ្នាក់ងារ, ភ្នាក់ងារ, ភ្នាក់ងារ។ ម្ចាស់ជំនួយមូលនិធិឬភ្នាក់ងារព័ត៌មានទីបីនៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់នៃគេហទំព័រនេះឬចំពោះបុគ្គលិកផ្សេងទៀតឬសម្រាប់សហគ្រាសណាមួយដែលតម្រូវឱ្យមានការរឹតត្បិតសិទ្ធិពិសេសការវិនិយោគការរឹតត្បិតការវិនិយោគឬការរឹតបន្តឹងលើការវិនិយោគ (មិនរាប់បញ្ចូល) ការខាតបង់នៃប្រាក់ចំណេញការបាត់បង់ទិន្នន័យឬការបាត់បង់ការប្រើប្រាស់ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដែលមានប្រភពធានារ៉ាប់រងលើការធានារ៉ាប់រងការទំនាក់ទំនងឬទំនាក់ទំនង។ ទោះបីជា Myeyelashstore.com ត្រូវបានគេឃើញឬគួរដឹងអំពីភាពអាចទទួលយកបាននៃការបាត់បង់ឬការបាត់បង់។ ការពិចារណានៅក្នុងករណីនៃការទទួលខុសត្រូវដោយចេតនានិងការទទួលយកនៅលើផ្នែកនៃ Myeyelashstore.com, គ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលអាចបង្កឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវសរុបនៃ Myeyelashstore.com, ភ្នាក់ងារផ្តល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនឬនិយោជិក, បុគ្គលិក, ភ្នាក់ងារ។ , ភ្នាក់ងារឬភាគីទីបីផ្តល់ជូនព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ការខាតបង់, ការបាត់បង់និងលទ្ធផលនៃសកម្មភាពដែលបានរកឃើញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នក, ដែលជាប្រភពក្នុងការធានា, ការធានារ៉ាប់រងឬកន្ទុយ ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្តល់នូវហានិភ័យដល់ការទទួលខុសត្រូវ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាកថាខណ្ឌខាងមុខត្រូវអនុវត្តចំពោះខ្លឹមសារទំនិញនិងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលមានតាមរយៈគេហទំព័រ។

 

ហានិភ័យនៃការបាត់បង់

រាល់ទំនិញដែលបានទិញពីវែបសាយត៍របស់យើងនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនដោយភាគីទីបី។ ជាលទ្ធផលចំណងនិងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទំនិញបែបនេះនឹងបញ្ជូនទៅអ្នកនៅពេលយើងប្រគល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។

 

WAIVER; REMEDIES

ការខកខានរបស់គេហទំព័រ Myeyelashstore.com មិនអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយឬទាំងស្រុងឬការលះបង់សិទ្ធិរបស់ Myeyelashstore.com នៃការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដោយអ្នកនឹងមិនរារាំងការអនុវត្តសិទ្ធិបែបនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយ Myeyelashstore.com ឬត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលះបង់សិទ្ធិដោយ Myeyelashstore .com នៃការបំពានជាបន្តបន្ទាប់ណាមួយដែលកើតឡើងដោយអ្នកដូចគ្នានឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងទៀត។ សិទ្ធិនិងដំណោះស្រាយរបស់ Myeyelashstore.com ក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចអនុវត្តបានរវាងអ្នកនិង Myeyelashstore.com នឹងត្រូវបានបន្ថែមហើយការប្រើសិទ្ធិឬសំណងបែបនេះនឹងមិនកំណត់សិទ្ធិរបស់ Myeyelashstore ក្នុងការប្រើសិទ្ធិឬសំណងផ្សេងទៀតឡើយ។

សំណួរ: ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម info@myeyelashstore.com

ច្បាប់​គ្រប់គ្រង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកណាមួយដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មត្រូវគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃចក្រភពអង់គ្លេស។

 

រទេះ រទេះ 0
អ្នកបានជាវដោយជោគជ័យ!
កំហុសរាវ៖ មិនអាចរកកំណាត់ទ្រព្យសកម្ម / gtranslate.liquid