ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Myeyelashstore.com! Myeyelashstore LASHES, Inc. ("Myeyelashstore" ឬ "ក្រុមហ៊ុន") គឺជាប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រ www.myeyelashstore.com ។

តាមរយៈការចូលដំណើរការរុករកឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអានយល់និងយល់ព្រមនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ("លក្ខខណ្ឌ" ទាំងនេះ) ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអ្នកមិនគួរប្រើឬចូលប្រើគេហទំព័រនេះទេ។ Myeyelashstore.com សូមរក្សាសិទ្ធិដើម្បីកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះគ្រប់ពេលដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រកាសនេះ។ អ្នកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះរាល់ពេលដែលអ្នកប្រើវែបសាយពីព្រោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរនឹងបង្កើតឱ្យអ្នកទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ។ កិច្ចព្រមព្រៀងចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះក៏ជាការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌកម្មវិធីភាពស្មោះត្រង់("លក្ខខណ្ឌកម្មវិធីស្មោះត្រង់") និង Myeyelashstore.com គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព ("គោលនយោបាយភាពឯកជន") ដែលត្រូវបានបញ្ចូលនៅទីនេះ។

យើងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមិនមានលទ្ធភាពមិនអាចផ្ទេរបាននិងមិនផ្តាច់មុខដើម្បីចូលប្រើនិងប្រើគេហទំព័រនេះ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសំរេចចិត្តជាឯកច្ឆ័ន្ទរបស់យើងនិងដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នកដើម្បីកែប្រែផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមាននៅលើវែបសាយត៍និងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្អាកឬបញ្ឈប់ទិដ្ឋភាពណាមួយនៃវែបសាយហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬភាគីទីបីឡើយ។ សម្រាប់ការធ្វើដូច្នេះ។ យើងក៏អាចដាក់វិន័យនិងដែនកំណត់លើការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍រឺរឹតបណ្តឹងការចូលប្រើរបស់អ្នកផ្នែកឬទាំងអស់នៃវែបសាយដោយគ្មានការជូនដំណឹងឬការពិន័យ។ ការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍របស់អ្នកនឹងក្លាយជាការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នក។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

អ្នកអាចប្រើវែបសាយត៍នេះសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទាល់ដែលមិនមែនពាណិជ្ជកម្មហើយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់របស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងការចម្លងការបង្ហោះឬប្រកាសព័ត៌មានទៅវែបសាយនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកនៃការទំនាក់ទំនងបែបនេះ។ រាល់ការប្រើវែបសាយត៍ផ្សេងទៀតតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Myeyelashstore.com ។ អ្នកមិនអាចចម្លងកែប្រែឬចែកចាយមាតិកានៃតំបន់បណ្តាញនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Myeyelashstore.com ។ អ្នកមិនអាចកែសម្រួលបោះពុម្ភផ្សាយបញ្ជូនចូលរួមក្នុងការផ្ទេរលក់បង្កើតការងារដេរីវេពីឬតាមរបៀបណាមួយក្នុងការទាញយកមាតិកាណាដែលបានរកឃើញនៅលើវែបសាយទាំងមូលឬមួយផ្នែក។

យើងតម្រូវឱ្យសមាជិកទាំងអស់ (ដូចបានកំណត់ដូចខាងក្រោមនៅក្នុងផ្នែក 4 នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ) ដើម្បីយល់ព្រមមិនឱ្យប្រើវែបសាយត៍ហើយជាពិសេសហាមឃាត់ការប្រើវែបសាយត៍ណាមួយចំពោះគោលបំណងដូចខាងក្រោម:

  • ការសរសេរការទំនាក់ទំនងឬការបញ្ជូនសម្ភារៈណាដែលបំពានលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសាធារណៈឬសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយ។
  • ប្រកាសពត៌មានណាដែលមិនពិត, មិនត្រឹមត្រូវឬមិនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក;
  • ចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តិដែលបង្កើតបានជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌឬផ្តល់ឱ្យនូវការទទួលខុសត្រូវស៊ីវិលឬបើមិនធ្វើតាមច្បាប់ឬបទបញ្ជាណាមួយក៏ដោយ។
  • ព្យាយាមចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងវិធីណាមួយជាមួយវែបសាយត៍ឬសុវត្ថិភាពបណ្តាញរបស់ Myeyelashstore.com ឬប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់បណ្តាញដើម្បីទទួលបានការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀត។ និង
  • ការប្រើប្រាស់វែបសាយដើម្បីទម្លាក់ទំនិញនាវាទៅឱ្យភាគីទីបី

ពាណិជ្ជសញ្ញា

រាល់ពាណិជ្ជសញ្ញាស្លាកសញ្ញាសេវាកម្មនិងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់របស់ Myeyelashstore.comlashes.com ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាឬពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ Myeyelashstore.com Lashes ។

ចុះឈ្មោះនិងពាក្យសម្ងាត់

ដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្មមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រអ្នកនឹងតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់។ ព័ត៌មានទាំងអស់អំពីអ្នកត្រូវតែមានភាពត្រឹមត្រូវហើយអ្នកមិនអាចប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយឬមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីលាក់អត្តសញ្ញាណពិតរបស់អ្នក។ រាល់ពាក្យសម្ងាត់ដែលបានផ្តល់ត្រូវរក្សាទុកគ្រប់ពេល។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពនៃពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកហើយនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការប្រើណាមួយឬការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីវែបសាយក្រោមពាក្យសម្ងាត់បែបនេះ។ យើងអាចផ្អាកឬបញ្ឈប់ការចូលរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹង។ ដើម្បីយល់អំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីអ្នកសូមអានរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព.

ការចុះឈ្មោះ ELITE

Myeyelashstore.com ផ្តល់ជូននូវប្រភេទជាវ ELITE ចំនួនពីរ: ប្រចាំខែ (បង់វិក្កយបត្រប្រចាំខែ) និងការជាវប្រចាំប្រចាំឆ្នាំជាមុន។ សូមកត់សម្គាល់ការទិញ ELITE Kit ឬការជាវមិនត្រូវបានអនុវត្ត / ទទួលបានពិន្ទុភក្ដីភាពទេហើយមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃឬការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតឡើយ។

លក្ខន្តិកៈកែលំអដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ដោយគោរពតាមការចុះឈ្មោះជាវដោយ Myeyelashstore.com អ្នកត្រូវយល់ព្រមថា Myeyelashstore.com អាចបញ្ជូនការគិតថ្លៃតាមកាលកំណត់ (ឧ។ ប្រចាំខែ) ទៅវិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែលអ្នកបានជ្រើសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នករហូតទាល់តែអ្នកផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុនថាអ្នកចង់បញ្ចប់ការអនុញ្ញាតនេះ ឬដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តទូទាត់របស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមថាការជូនដំណឹងបែបនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការចោទប្រកាន់ដែលបានបញ្ជូនមុនពេល Myeyelashstore.com អាចធ្វើសកម្មភាពបានសមរម្យ។

ELITE ការចុះឈ្មោះប្រចាំខែ

តាមរយៈការទិញការជាវប្រចាំប្រចាំខែវរជនអ្នកយល់ព្រមនិងទទួលស្គាល់ថាការជាវរបស់អ្នកមានបន្ទុកការបង់ប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់និងកើតឡើងដដែលៗនៅអត្រាជាវបច្ចុប្បន្នហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងអស់មុនពេលការលុបចោលរួមទាំងកន្លែងអនុវត្តការចោទណាមួយដែលបានដំណើរការដោយ Myeyelashstore.com បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃប័ណ្ណទូទាត់របស់អ្នក។

លក្ខខណ្ឌអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចប្រចាំខែ

ការចុះឈ្មោះ Elite របស់អ្នកនឹងត្រូវបានបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់រយៈពេលប្រចាំខែហើយវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់រយៈពេលប្រចាំខែនីមួយៗនៅក្នុងអត្រាជាវបច្ចុប្បន្ន - បច្ចុប្បន្នរហូតដល់អ្នកលុបចោលការបន្តការជាវប្រចាំខែរបស់អ្នក។

គោលនយោបាយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះប្រចាំខែ

ដើម្បីបោះបង់ការជាវប្រចាំខែរបស់ ELITE របស់អ្នកនៅពេលណាមួយអ្នកអាច (i) ចូលគណនីរបស់អ្នកហើយធ្វើតាមនីតិវិធីលុបចោលនៅទីនោះ (ii) ផ្ញើសារមកយើងនៅ misslamode@126.com ហើយយើងនឹងធ្វើវាសម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបោះបង់អ្នកអាចប្រើការជាវរបស់អ្នករហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលនៃការជាវបន្ទាប់របស់អ្នក។

ELITE ការចុះឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំ

តាមរយៈការទិញការជាវប្រចាំឆ្នាំអ្នកយល់ព្រមនិងទទួលស្គាល់ថាការជាវប្រចាំរបស់អ្នកមានលក្ខណៈពិសេសបង់ប្រាក់ជាមុនសម្រាប់សេវាកម្មពេញមួយឆ្នាំនិងការបន្តថ្លៃដើមនៃការជាវប្រចាំឆ្នាំដែលបានកំណត់នៅក្នុងអត្រាជាវប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតប្រាក់ដែលកើតឡើងមុន ៗ ។ ដើម្បីលុបចោលរួមទាំងកន្លែងអនុវត្តការចោទណាមួយដែលបានដំណើរការដោយ Myeyelashstore.com បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃប័ណ្ណទូទាត់របស់អ្នក។

លក្ខន្តិកៈសំណង់ប្រចាំឆ្នាំអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិច

នៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលជាវប្រចាំឆ្នាំ Elite subscription elite នឹងត្រូវបានពន្យារដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតហើយវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើថ្លៃបន្តនៃការជាវប្រចាំប្រចាំឆ្នាំរបស់វរជននៅអត្រាជាវប្រចាំបច្ចុប្បន្ននៃវរជនរហូតដល់អ្នកបោះបង់ចោល។ ការបន្តការធ្វើបរិវិសកម្មប្រចាំឆ្នាំវរជន។

គោលនយោបាយនៃការបោះផ្សាយសម្រាប់ ELITE ការចុះឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំ RENEWALS

អ្នកអាចបោះបង់ការជាវប្រចាំឆ្នាំ Elite ប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងខែដំបូងនៃការជាវ។ ដើម្បីលុបចោលការបន្តការជាវប្រចាំឆ្នាំរបស់វរជនរបស់អ្នកសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់នៅពេលណាមួយបន្ទាប់ពីអ្នកត្រូវបានគេគិតប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់អ្នកអាច (i) ចូលទៅគណនីរបស់អ្នកហើយធ្វើតាមនីតិវិធីលុបចោលនៅទីនោះ (ii) ផ្ញើសារមកយើងនៅ misslamode@126.com ហើយយើងនឹងធ្វើវាសម្រាប់អ្នក។

ត្រឡប់មកវិញនិងការជួញដូរសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ELITE

ផលិតផលទាំងអស់ដែលបានទិញក្រោមការភ្ជាប់វរជនគឺស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ត្រឡប់និងប្តូរ Myeyelashstore.com ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់សងប្រាក់វិញសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានអាសយដ្ឋានប្រាក់សំណង។

អតិថិជននឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ម្តងសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូន (នេះរួមបញ្ចូលទាំងការត្រឡប់មកវិញ); គ្មានការស្តារឡើងវិញដែលនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់សម្រាប់អតិថិជនសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៃផលិតផលនេះ។

កម្មវិធី AUTO-RENEW:

ដោយយល់ព្រមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកអ្នកយល់ព្រមនិងទទួលស្គាល់ថាការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីមានបន្ទុកការបង់ប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់និងកើតឡើងវិញតាមប្រេកង់ដែលបានជ្រើសរើស (ការបង្កើនចំនួន 1 / 3 / 6) នៅពេលអ្នកបានចុះហត្ថលេខា។ នៅក្នុងបរិមាណនៃតម្លៃលក់រាយនៃផលិតផលដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នកដែលបានបង្ហាញនៅលើវែបសាយហើយអ្នកទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតថ្លៃឡើងវិញទាំងអស់មុនពេលការលុបចោលរួមទាំងកន្លែងអនុវត្តការចោទណាមួយដែលបានដំណើរការដោយ Myeyelashstore.com បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់នៃប័ណ្ណទូទាត់របស់អ្នក។ សូមកត់សម្គាល់ការទិញកម្មវិធីបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនត្រូវបានផ្តល់ពិន្ទុភក្ដីភាពហើយមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃឬការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតឡើយ

លក្ខខណ្ឌ AUTO-RENEW DELIVERY

ផលិតផលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមប្រេកង់ដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នក (ឧទាហរណ៍រៀងរាល់ 3 ខែ) ហើយវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើ 1st នៃខែដែលការដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នៃ តម្លៃលក់រាយពេលនោះសំរាប់ផលិតផលនៅលើវែបសាយត៍រហូតទាល់តែអ្នកបោះបង់ចោលការផ្តល់ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នក។

គោលនយោបាយសំរាប់កម្មវិធី AUTO-RENEW /

ដើម្បីលុបចោលការបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយអ្នកអាច (i) ចូលទៅគណនីរបស់អ្នកហើយធ្វើតាមនីតិវិធីនៃការលុបចោលនៅទីនោះ (ii) ផ្ញើសារមកយើងនៅ misslamode@126.com ហើយយើងនឹងធ្វើវាសម្រាប់អ្នក។

ការទូទាត់និងការផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ផលិតផលរថយន្ត AUTO-RENEW

ផលិតផលទាំងអស់ដែលបានទិញនៅក្រោមការជាវបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយត្រឡប់និងផ្លាស់ប្តូរ Myeyelashstore.com ។

លក្ខខណ្ឌបន្ថែមនិងលក្ខខ័ណ្ឌ

អ្នកយល់ព្រមថាលក្ខខណ្ឌបន្ថែមអាចអនុវត្តចំពោះផលិតផលជាក់លាក់ការបញ្ជាទិញឬការប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃវែបសាយត៍រួមទាំងការបញ្ជាទិញគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន, ត្រឡប់គោលនយោបាយនិងកម្មវិធីរង្វាន់ភាពជាសមាជិក (រួមទាំង លក្ខខណ្ឌកម្មវិធីភាពស្មោះត្រង់) ("លក្ខខណ្ឌបន្ថែម") ដែលលក្ខខណ្ឌបន្ថែមត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយយោង។ ប្រសិនបើមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមលក្ខខណ្ឌបន្ថែមនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យ។

ការពារការក្លែងបន្លំ

ជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីនៃការបញ្ជាទិញយើងអាចពិនិត្យមើលការបញ្ជាទិញដែលបានទទួលពីការក្លែងបន្លំឬប្រភេទខុសច្បាប់ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេដមិនដំណើរការតាមលំដាប់ដោយសង្ស័យថាមានការក្លែងបន្លំឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬខុសច្បាប់។ ប្រសិនបើយើងសង្ស័យពីការក្លែងបន្លំសកម្មភាពគ្មានការអនុញ្ញាតឬខុសច្បាប់យើងអាចបដិសេធការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកឬយើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមលេខទូរស័ព្ទឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលអ្នកបានផ្តល់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលនូវគណនីណាមួយរឺបដិសេធមិនឱ្យបញ្ជូនទៅកាន់អាស័យដ្ឋានមួយចំនួនដោយសារតែមានការក្លែងបន្លំឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬខុសច្បាប់។ យើងចាត់វិធានការទាំងនេះដើម្បីការពារអតិថិជនរបស់យើងក៏ដូចជាខ្លួនយើងពីការក្លែងបន្លំឬសកម្មភាពដែលគ្មានការអនុញ្ញាតិឬខុសច្បាប់។

ការជួញដូរ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដែលអាចរកបានតាមរយៈវែបសាយត៍ (ការទិញបែបនោះគឺជា "ប្រតិបត្តិការ") អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងលេខកាតឥណទានរបស់អ្នកដោយគ្មានកំណត់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ នៃប័ណ្ណឥណទានរបស់អ្នក, អាសយដ្ឋានវិក័យប័ត្ររបស់អ្នក, និងព័ត៌មានដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។ អ្នកតំណាងនិងធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការប្រើប័ណ្ណឥណទានណាមួយឬវិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយប្រតិបត្តិការណាមួយ។ តាមរយៈការដាក់ស្នើព័ត៌មានបែបនេះអ្នកផ្តល់ឱ្យ Myeyelashstore.com នូវសិទ្ធិក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានបែបនេះដល់ភាគីទីបីដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចប់នៃប្រតិបត្តិការដែលបានផ្តួចផ្តើមដោយអ្នកឬក្នុងនាមអ្នក។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអាចត្រូវបានទាមទារមុនការទទួលស្គាល់ឬបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការណាមួយ។

ការពិពណ៌នារូបភាពរូបភាពសេចក្តីយោងលក្ខណៈពិសេសមាតិកាព័ត៌មានលម្អិតផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលបានពណ៌នាឬបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះអាចមានការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ មានទម្ងន់ជាក់លាក់វិធានការនិងការពិពណ៌នាផ្សេងទៀតមានប្រហាក់ប្រហែលនិងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះ។

ការដាក់បញ្ចូលផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះមិនបញ្ជាក់ឬធានាថាផលិតផលឬសេវាកម្មទាំងនេះនឹងអាចរកបានទេ។ វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការបញ្ជាក់និងគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋ, រដ្ឋ, សហព័ន្ធនិងអន្ដរជាតិដែលអាចអនុវត្តបាន (រួមទាំងតម្រូវការអាយុអប្បបរមា) ទាក់ទងនឹងការទទួលការកាន់កាប់ការប្រើប្រាស់និងការលក់វត្ថុដែលបានទិញពីគេហទំព័រនេះ។

តាមរយៈការបញ្ជាទិញអ្នកបង្ហាញថាផលិតផលដែលបានបញ្ជាទិញនឹងត្រូវបានប្រើតែក្នុងលក្ខណៈស្របច្បាប់។ Myeyelashstore.com រក្សាសិទ្ធិដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដើម្បីធ្វើការណាមួយដូចតទៅ:

(i) កំណត់បរិមាណដែលអាចប្រើបានឬបញ្ឈប់ផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយ
(ii) ដាក់លក្ខខណ្ឌលើការគោរពចំពោះប័ណ្ណណាមួយលេខកូដប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយឬការផ្សព្វផ្សាយស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត
(iii) រារាំងអ្នកប្រើណាមួយពីការធ្វើឬការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការណាមួយឬទាំងអស់ឬ
(iv) បដិសេធមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ណាដែលមានផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយឡើយ។

អ្នកយល់ព្រមថាដោយការដាក់បញ្ជានៅលើវែបសាយត៍អ្នកកំពុងបញ្ចូលកិច្ចសន្យាដែលមានភ្ជាប់ជាមួយ Myeyelashstore.com ហើយយល់ព្រមបង់ថ្លៃសេវាទាំងអស់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយអ្នកឬក្នុងនាមអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានប្រសិទ្ធិភាព។ នៅពេលការចោទប្រកាន់បែបនេះត្រូវបានកើតឡើងរួមទាំងការកំណត់ការដឹកជញ្ជូននិងការចាត់ចែងគ្រប់យ៉ាងដោយគ្មានកំណត់។ លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកនៅតែទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធណាមួយដែលអាចអនុវត្តចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។

ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល; ដែនកំណត់លើគុណភាព

មិនរាប់បញ្ចូលរាល់ខ្លឹមសារដែលអាចដាក់ជូនដោយសមាជិកម្តងម្កាលនោះយើងខិតខំដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានបំពេញហើយអាចទុកចិត្តបាន។ ព័ត៌មានមួយចំនួនអាចមានកំហុសការកំណត់តម្លៃកំហុសអក្សរនិងកំហុសឆ្គងផ្សេងទៀតឬភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចកែតម្រូវដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវ។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់បរិមាណដែលបានទិញដោយសមាជិកនិងដើម្បីកែប្រែផ្អាកឬបញ្ឈប់ព្រឹត្តិការណ៍ឬការផ្តល់ជូនពិសេសគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹង (រាប់បញ្ចូលទាំងការបញ្ជាទិញឬទទួលការបញ្ជាទិញ) ។ យើងមិនធានាថាផលិតផលទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនឹងអាចរកបានទេ។

សិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិ

អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ស្របថាខ្លឹមសារអត្ថបទផ្សេងៗរូបភាពវីដេអូរូបភាពក្រេឌីតនិមិត្តសញ្ញារូបតំណាងតន្រ្តីកម្មវិធីសូហ្វវែរនិងធាតុផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅលើវែបសាយត៍គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក។ Myeyelashstore.com ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិយីហោនិង / ឬសិទ្ធិនិងច្បាប់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត។ អ្នកយល់ព្រមមិនលក់លក់អាជ្ញាប័ណ្ណជួលចែកចាយចែកចាយថតចម្លងការផលិតផ្សព្វផ្សាយការបង្ហាញជាសាធារណៈការផ្សព្វផ្សាយបោះពុម្ភផ្សាយកែសម្រួលកែសម្រួលឬបង្កើតការងារដែលចម្លងតាមពីមាតិកាឬសម្ភារៈណាមួយនៅលើគេហទំព័រ។ រូបសញ្ញាទាំងអស់របស់ Myeyelashstore.com (ការតុបតែង V រចនា V រចនាឌីហ្សាញ Myeyelashstore.com) FLUFF'N, FLUFF'N THICK ដែលមានឈ្មោះថា LASHES គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ Myeyelashstore.com, Inc ។ ទាំងអស់មាតិការបស់វេបសាយរបស់យើងត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយ Myeyelashstore.com, Inc ។ រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង។ លុះត្រាតែមានចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកទេហើយគ្មានសិទ្ធិត្រូវបានផ្តល់ដោយគុណធម៌នៃការចូលប្រើឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនោះទេ។ សិទ្ធិទាំងអស់មិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកដោយ Myeyelashstore.com ។

ការបដិសេធជាទូទៅ

អ្នកសន្មតការទទួលខុសត្រូវនិងហានិភ័យទាំងអស់ដោយគោរពតាមការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គេហទំព័រនិងមាតិកាទាំងអស់ទំនិញនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអាចរកបានពីឬតាមរយៈវិបសាយនេះឬតំបន់បណ្ដាញ "ភ្ជាប់" ត្រូវបានផ្តល់ជូនតាម "ជា" និង "តាមដែលអាច" បានដោយគ្មានការធានានូវគ្រប់ប្រភេទជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានបញ្ជាក់ឬបញ្ជាក់ រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះការធានាលើការធានាទំនិញលក់ភាពសមសួនសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មិនរំលោភមិនត្រឹមត្រូវសុឆន្ទៈឬភាពត្រឹមត្រូវ។ ដោយជាក់លាក់ជាពិសេសដោយគ្មានការកំណត់ Myeyelashstore.com មិនធានាថា: (1) ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះគឺត្រឹមត្រូវ, ត្រឹមត្រូវឬអាចជឿទុកចិត្តបាន; (2) មុខងារដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះនឹងមិនត្រូវបានរាំងខ្ទប់ឬមិនមានកំហុសឡើយ។ ឬ (3) នឹងត្រូវបានកែតម្រូវឬថាវិបសាយនេះឬបណ្តាញដែលធ្វើឱ្យវាមានភាពវៃឆ្លាតដោយឥតគិតថ្លៃនៃវីរុសឬសមាសធាតុដ៏គួរឱ្យរន្ធត់ផ្សេងទៀត។ Myeyelashstore.com មិនធានានូវប្រភេទណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ NonMyeyelashstore.com ណាមួយដែលអ្នកអាចត្រូវបានណែនាំឫតំណខ្ពស់ពីគេហទំព័រនេះទេ។ តំណខ្ពស់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលតែមួយគត់សម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកហើយ Myeyelashstore.com មិនបង្ហាញឬធានាចំពោះភាពត្រឹមត្រូវភាពអាចរកបានភាពសមស្របឬសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងគេហទំព័រដូចជា NonMyeyelashstore.com ។ Myeyelashstore.com មិនគាំទ្រឬធានានូវផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូនឬផ្តល់ដោយឬតាងនាមភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័រនោះទេ។

ការបដិសេធ - គ្មានដំបូន្មានអាជីពទេ

ព័ត៌មានណាដែលផ្តល់ដោយយើងទាក់ទងនឹងផលិតផលឬផលិតផលផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ការពិពណ៌នាផលិតផលឬការណែនាំ) គឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មាន។ អ្នកមិនគួរចាត់វិធានការណាមួយដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រនោះទេ។ ការប្រើគេហទំព័រនេះមិនមានន័យថាជំនួសឱ្យដំបូន្មានវិជ្ជាជីវៈទេ។ អ្នកគួរតែអាននិងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមស្លាកផលិតផលទាំងអស់ការវេចខ្ចប់វេចខ្ចប់និងការណែនាំព្រមទាំងការណែនាំរបស់អ្នកផលិតនិងការព្រមាននិងស្វែងរកការណែនាំជំនាញវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យនៅពេលដែលសមរម្យ។

អាករ

តម្លៃសរុបរបស់អ្នកនឹងរួមបញ្ចូលតម្លៃនៃផលិតផលបូកនឹងពន្ធលក់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ ពន្ធលើការលក់របស់រដ្ឋនិងក្នុងស្រុកត្រូវបានផ្អែកលើអាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូននិងអត្រាពន្ធលើការលក់នៅពេលដែលអ្នកទិញផលិតផល។ យើងនឹងគិតប្រាក់ពន្ធតែនៅក្នុងរដ្ឋដែលទំនិញដែលបានលក់តាមអ៊ីធើណេតគឺត្រូវជាប់ពន្ធ។

ផ្តល់សំណងចំពោះការខូចខាត

អ្នកយល់ព្រមសងសោហ៊ុយកាន់កាប់និងការពារ Myeyelashstore.com មាតាឬបិតារបស់ខ្លួនបណ្តាញសាខានិងសាខាព្រមទាំងមន្រ្តីនាយកនិយោជិតភ្នាក់ងារនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពីការទទួលខុសត្រូវបំណុលការខូចខាតការចំណាយនិងការចំណាយណាមួយ។ មេធាវីការពារក្តីរួមទាំងកម្រៃមេធាវីក្នុងវិធីណាមួយដែលកើតឡើងពីឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់របស់អ្នកនៃគេហទំព័រការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬគោលនយោបាយភាពឯកជនមាតិកាប្រមាថមើលងាយឬរំលោភបំពានដែលបានដាក់នៅលើគេហទំព័រដោយអ្នកឬការរំលោភលើច្បាប់ឬ សិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី។

កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវ

មិនរាប់បញ្ចូលករណីដែលមានកំហុសឆ្គងនិងកំហុសឆ្គងដែលមិនច្បាស់លាស់លើផ្នែកនៃ Myeyelashstore.com ទេមិនមានព្រឹត្តិការណ៍ Myeyelashstore.com ក្រុមហ៊ុនអេស្ប៉ាញសាខាក្រុមហ៊ុនសាខាឬបុគ្គលិកណាមួយរបស់ពួកគេអគ្គនាយកបុគ្គលិកនិយោជិកភ្នាក់ងារអ្នកស្នើសុំធនធាននិងាន។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានឬភាគីទីបីដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកប្រើណាមួយនៃគេហទំព័រឬបុគ្គលឬបុគ្គលណាម្នាក់ផ្សេងទៀតចំពោះមោទនភាពផ្ទាល់, ដោយប្រយោល, ពិសេស, គ្រោះថ្នាក់, គ្រោះថ្នាក់ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញ (រាប់បញ្ចូលទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការខូចខាត) ។ ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញការបាត់បង់ទិន្នន័យឬការខាតបង់) កើតឡើងតាមរយៈការប្រើឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើគេហទំព័រទោះបីមានមូលដ្ឋានលើការធានាការយល់ព្រមឬការចោទប្រកាន់ (ការធ្វេសប្រហែស) ។ សូម្បីតែ Myeyelashstore.com ត្រូវបានផ្តល់ដំបូន្មានឬត្រូវតែដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតឬការបាត់បង់បែបនេះក៏ដោយ។ មិនរាប់បញ្ចូលករណីដែលមានកំហុសឆ្គងនិងកំហុសឆ្គងដ៏ខា្លាំងលើផ្នែក Myeyelashstore.com នោះទេមិនមានភាពជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងនៃ Myeyelashstore.com ក្រុមការងាររបស់ខ្លួនឬបុគ្គលិកណាមួយរបស់ពួកគេអគ្គនាយកបុគ្គលិកនិយោជិកភ្នាក់ងារអ្នកស្នងការអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ , AFFILIATES ឬភាគីទីបីដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគេហទំព័រនេះជូនចំពោះអ្នកសម្រាប់រាល់ការខូចខាតការខាតបង់និងមូលហេតុនៃសកម្មភាពដែលបានមកពីការប្រើគេហទំព័ររបស់អ្នកទោះក្នុងការធានាកិច្ចសន្យាឬការចោទប្រកាន់ក៏ដោយដែលបានដកចេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានបង់ទៅ Myeyelashstore.com នៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងផ្តល់ឱ្យការទទួលខុសត្រូវដូចនេះ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាកថាខណ្ឌខាងមុខនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះគ្រប់ទំនិញ, ទំនិញនិងសេវាកម្មដែលមានតាមរយៈវែបសាយត៍។

ហានិភ័យនៃការបាត់បង់

រាល់ទំនិញដែលបានទិញពីវែបសាយត៍របស់យើងនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនដោយភាគីទីបី។ ជាលទ្ធផលចំណងនិងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទំនិញបែបនេះនឹងបញ្ជូនទៅអ្នកនៅពេលយើងប្រគល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។

WAIVER; REMEDIES

ការខកខានរបស់ Myeyelashstore.com ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធណាមួយឬការលះបង់សិទ្ធិរបស់ Myeyelashstore.com ណាមួយនៃការរំលោភបំពានណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដោយអ្នកមិនត្រូវរារាំងការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះដោយ Myeyelashstore.com ឬត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលះបង់ដោយ Myeyelashstore .com នៃការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ណាមួយដោយអ្នកនៃពាក្យដូចគ្នាឬពាក្យណាមួយផ្សេងទៀតនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ សិទ្ធិនិងដំណោះស្រាយរបស់ Myeyelashstore.com ក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុវត្តរវាងអ្នកនិង Myeyelashstore.com ត្រូវបានកើនឡើងនិងការអនុវត្តសិទ្ធិឬសំណងបែបនេះមិនត្រូវកំណត់សិទ្ធិរបស់ Myeyelashstore ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិឬសំណងណាមួយឡើយ។

សំណួរ: ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម misslamode@126.com

អ្នកបានជាវដោយជោគជ័យ!