.15 មុំព័ណម្ផេម Y-Split ម៉ាសពង្រីករោមភ្នែកគំរប C / D ឃ

.15mm Two-Tips Y-Split Matte Flat Eyelash Extensions - Miss La Mode

$ 7.99 ដុល្លារអាមេរិក $ 9.99 ដុល្លារអាមេរិក

គ្លីត
ប្រវែង
បរិមាណដែលត្រូវទទួលទាន

សេចក្ដីលម្អិត

1LOT =1Tray

1Tray =16Rows

កម្រាស់:0.15

Curl:CD

ប្រវែង: 8-15mm same length in one tray,

និងចំនែករួមគ្នា 8-15mm នៅក្នុងមួយ

78910
612345

ស្វែងរកហាងរបស់យើង